×Woord van welkom


Ds. Peter Verhoeff
"Hij zal je beschermen met zijn vleugels,onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild." (Psalm 91:4)

 


CLASSISPREDIKANT


Het gezicht van de Classis wordt gevormd door de Classispredikant. Hij vertegenwoordigt de Classis bij de gemeenten en bij gelegenheden binnen en buiten de kerk. Classispredikant van Noord-Holland is ds. Peter Verhoeff.

Een belangrijk deel van zijn werk bestaat uit het bezoeken van alle gemeenten in de Classis. Zo’n bezoek heeft geen speciale aanleiding: er is geen vraag, geen kwestie, geen probleem, er hoeft niets uitgezocht, uitgepraat of opgelost te worden. De enige aanleiding voor het bezoek is, zoals de kerkorde verwoordt: ‘ … het geestelijke leven van de gemeente, de wijze waarop zij gehoor geeft aan haar roeping, en de vervulling van ambten en diensten’ (ordinantie 4-16-3).
Het vierjaarlijkse bezoek staat daarmee in het kader van geestelijk leiderschap. De classispredikant komt belangeloos langs om samen met predikanten, kerkelijke werkers en met de kerkenraad na te denken over hoe het gaat in de gemeente. Lukt het, om in deze tijd, in jullie lokale situatie, gemeente van Christus te zijn? Wat gaat er goed, wat geeft jullie plezier, wat schenkt voldoening? Maar ook: wat loopt moeizaam, waar kun je ondersteuning gebruiken? Komen jullie voldoende aan de kern van kerk zijn toe? Zijn er vormen van samenwerking? Hoe voeden jullie jezelf en elkaar als ambtsdragers?

Daarnaast is de Classispredikant beschikbaar als luisterend oor voor predikanten en kerkelijk werkers in de Classis, en voor vragen op “strategisch niveau” van kerkenraden. Neemt u gerust contact op, de contactgegevens vindt u hieronder.
 


CLASSISPREDIKANT


Ds. Peter Verhoeff

Email:p.verhoeff@protestantsekerk.nl
Tel: 06 1517 9364
Ds. Peter Verhoeff
 
 

MAANDELIJKSE COLUMN


De maandelijkse column van Ds. Verhoeff
 

Een bittere pil


ma 27 nov 2023  

Ik schrijf deze column op de morgen na de verkiezingen. Ik doe dat maar fris van de lever om mijn gedachten te ordenen en die niet te laten kleuren door de meningen van Jan en alleman, die de komende dagen ongetwijfeld weer over ons zullen worden uitgestort.

Helemaal bijgekomen ben ik ook deze volgende ochtend nog niet. De PVV behaalde gisteren 23,7% van de stemmen en 37 zetels. Bijna 2 ½ miljoen Nederlanders stemden op Geert Wilders. Mijn mond zakte open en ik heb vanmorgen nog moeite om hem dicht te houden.

Twee gedachten strijden in mij om voorrang. De eerste is dat dit een bittere pil is. Natuurlijk weet ik wel dat het in de praktijk allemaal wel mee zal vallen. Een asielstop kán niet eens. En mensen die van elders kwamen zullen heus niet met pek en veren bij Lobith het land worden uitgejaagd. Al haalt Wilders nog zo veel stemmen, dat laten we in Nederland niet gebeuren.

Maar ik schrik ook. Veel van wat Wilders zegt staat zó haaks op wat ik van de bijbel leer. Zorg voor wie bescherming behoeft. Gastvrijheid voor wees, weduw en vreemdeling. Groot maken wat klein is. Zachtmoedigheid en een open hart. Ik hoor het allemaal weinig bij Geert.

Maar er is ook een andere gedachte in mij. Allereerst: ook christenen zijn democraten. En als democraat kun je deze uitslag onmogelijk negeren. Dat zou zelfs heel dom zijn, want wat je probeert weg te duwen vecht zich naar buiten. Je niets aantrekken van dit signaal van de kiezer zou dus wel eens een groter probleem kunnen scheppen dan er naar luisteren.

Zelf geloof ik trouwens helemaal niet van dat er opeens 2 ½ miljoen racisten in Nederland zijn. Ik geloof eerder dat veel kiezers op deze manier een signaal hebben willen afgeven over hun zorgen. Zorgen over woningen en bestaanszekerheid. Over de zorg die onbetaalbaar wordt en veel Oekraïners. Over een land dat teveel hooi op een te kleine vork neemt.

Om niet in paniek te raken is het dus goed te beseffen dat deze uitslag vooral iets zegt over de zorgen van mensen. En die bestaan echt niet alleen buiten de kerk. Ik loop lang genoeg mee in de kerk om te weten dat onder de PVV-stemmers ook kerkmensen zijn. Mensen met oprechte zorgen. En een nieuw kabinet zal aan die zorgen iets moeten gaan doen.

Het is niet leuk maar wel goed als Wilders daarvoor verantwoordelijkheid gaat dragen, in plaats van alleen te roepen aan de zijlijn. Ondertussen blijven wij in de kerk onvermoeibaar omzien naar wie dat nodig heeft. En waar ik begon met een bitter pil, eindig ik met hoop.

Juist vanmorgen kan ik niet anders dan denken aan die bekende uitspraak van een andere politicus: Vaclav Havel. Hij schreef ooit: ‘Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.’ Wie er ook in het Torentje zit, daarmee kunnen we vooruit.

Mocht daaraan behoefte bestaan, dan kunt u zonder toestemming de column overnemen in kerkblad of op website.

LEES OOK DE ANDERE COLUMNS


DIENSTEN DS. PETER VERHOEFF

 
DatumTijdLocatieOpmerkingen
zon 3 dec 2023  09:30:00Amsterdam Westerkerk Dienst
zon 10 dec 2023  10:00:00Vlieland Dienst
zon 17 dec 2023  10:00:00Muiderberg DienstOVERIGE AGENDA DS. PETER VERHOEFF

 
DatumTijdLocatieOpmerkingen
ma 4 dec 2023  16:30:00Krommenie Gemeentebezoek
din 12 dec 2023  16:30:00Huizen Oude kerk Gemeentebezoek