×

De financiële commissie bestemmingsreserve


De Classicale Bestemmingsreserve is een fonds waarop gemeenten een beroep kunnen doen. Het gaat hierbij om ondersteuning van initiatieven die gericht zijn op de vitalisering van het kerkzijn in de eigen context.

Het aanvraagformulier voor een bijdrage uit de bestemmingsreserve wordt jaarlijks toegezonden aan de scriba's van de kerkenraden. Het kan ook opgevraagd worden bij de scriba van de Classis, klik hier voor de contactgegevens.

Overige Commissies


financiële commissie Classis Noord-Holland


De financiële commissie regelt alle financiële taken van de classis, de ringen en de werkgemeenschappen. Lees meer.

De Provinciale Raad Kerk en Israël


De werkgroep zoekt naar wegen om aan deze verbondenheid met Israël en Jodendom gestalte te geven in de plaatselijke gemeenten Lees meer.

De financiële commissie bestemmingsreserve


De Classicale Bestemmingsreserve is een fonds waarop gemeenten een beroep kunnen doen. Het gaat hierbij om ondersteuning van initiatieven die gericht zijn op de vitalisering van het kerkzijn in de eigen context.  Lees meer.