×

De Provinciale Raad Kerk en Israël


De werkgroep zoekt naar wegen om aan deze verbondenheid met Israël en Jodendom gestalte te geven in de plaatselijke gemeenten

Onze centrale doelstelling:

1. De gemeente herinneren aan de opdracht om gestalte te geven aan de verbondenheid met Israël
2. Het informeren van de P.K.N. gemeenten in de provincie Noord Holland.

Onze toegespitste doelstelling voor de komende 3 jaar.

a. Gemeenten c.q. gemeenteleden informeren over de betekenis van Israël als theologische begrip
b. Gemeenten/gemeenteleden informeren over de onopgeefbare verbondenheid tussen het z.g. Oude en Nieuwe Testament
c. In gesprek met gemeenten/gemeenteleden over de betekenis van het feit dat Jezus een Jood was
d. Gezamenlijke activiteit met Joden

Wij willen alle gemeenten en afzonderlijke gemeenteleden informeren en inspireren, maar de komende jaren willen we – omwille van de beperkte tijd, de beperkte menskracht en de beperkte mogelijkheden - ons concentreren op de toerusting van- en het gesprek met de predikanten.

Met name de z.g. Israël zondag kan daarin een belangrijke rol spelen,
Er kan een aanbod worden gedaan voor wat betreft de inhoud
als de vormgeving.

Overige Commissies


financiële commissie Classis Noord-Holland


De financiële commissie regelt alle financiële taken van de classis, de ringen en de werkgemeenschappen. Lees meer.

De Provinciale Raad Kerk en Israël


De werkgroep zoekt naar wegen om aan deze verbondenheid met Israël en Jodendom gestalte te geven in de plaatselijke gemeenten Lees meer.