×Welkom op de website van de Classis Noord-Holland

Classis Noord-Holland


 


Vers van de dag
Doorgrond mij, Heer, en ken mij, peil mijn hart, want uw liefde staat mij voor ogen en ik bewandel de weg van uw waarheid. (Ps 26)


CLASSIS NOORD-HOLLAND


De Classis, eigenlijk voluit: de Classicale Vergadering, is net als alle andere besturen in de kerk samengesteld uit ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters en predikanten. Via een getrapt systeem worden zij vanuit de plaatselijke gemeenten afgevaardigd naar de Classicale Vergadering.
 
CLASSIS


VACATURE


Gezocht: leden voor het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Noord-Holland (CCBB)

Heb jij een al dan niet professionele, ervaring op het gebied van (financieel) beheer van organisaties? Word je enthousiast van (complexe) financiële en/of bestuurlijke vraagstukken? Wil je jouw talenten graag inzetten binnen de Protestantse Kerk in de classis Noord-Holland? Dan kom je als geroepen!

Meer informatie vindt u hier:
Vacaturetekst CCBB.pdf

 

Classispredikant

Het gezicht van de Classis is de Classispredikant. In de Noord-Holland is dat ds. Peter Verhoeff.
 
CLASSISPREDIKANT


MAANDELIJKSE COLUMN

De maandelijkse column van Ds. Verhoeff
 

Predikantentekort


ma 25 apr 2022  

Toen ik een kleine 30 jaar geleden predikant werd hing er een somber zwerk boven de kerk. Binnen een paar jaar – zo klonk het dreigend - zou er een predikantentekort aankomen. Alarm! Het bleek een hardnekkig verhaal, want in de jaren die volgden dook het regelmatig op.

Toch kwam dat tekort nooit. Want al ging er regelmatig een golf predikanten met emeritaat, even snel als het aanbod daalde de vraag. Gemeenten werden kleiner, predikantsformaties krompen. En zo bleef de zaak gedurig in evenwicht. Recent ging er echter opnieuw een alarm af. Tot 2030 gaat ruim 40% van alle predikanten met pensioen.

Dat is heel veel. Zeker als je erbij bedenkt dat er van onderaf weinig aangroei is. Er zijn immers niet veel jonge mensen die theologie gaan studeren. Tel daarbij op dat bij veel dienstdoende predikanten de mobiliteit een zorg is (partner heeft een baan, kinderen een school, er is een eigen huis), en je hebt een probleem.

Anders dan de afgelopen 30 jaar beginnen we het nu ook te merken. Twintig jaar geleden meldden zich voor een aantrekkelijke vacature (stad, fulltime, collega’s, pastorie) gemakkelijk 40 predikanten. Nu mag je met 6 in je handen knijpen. En sommige vacatures (periferie, parttime, geen collega) zijn zelfs helemaal niet vervulbaar.

Wat te doen? Allereerst: een toveroplossing bestaat niet. Er zijn geen bomen waar je dominees vanaf kunt schudden. Daarom liggen er pittige vragen bij de synode. Hoe kunnen we het ambt van predikant aantrekkelijk(er) maken? Zijn er mogelijkheden bij kerkelijke werkers? En kunnen emeriti een bijdrage leveren? Er wordt aan gewerkt.

Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de classis. Die kan gemeenten bij elkaar brengen. Steeds meer gemeenten beroepen immers parttime. En de aanstellingen worden steeds kleiner. Kunnen we als classis dus gemeenten bij elkaar brengen om een predikant te delen?

Daarom ligt er ook een grote verantwoordelijkheid bij gemeenten. Want als iedere gemeente solo een eigen predikant wil beroepen voor 33% of 40% loopt de zaak helemaal vast. Het ambt versnippert. Geen dominee kan nog een baan van fatsoenlijke omvang vinden. En met zo’n perspectief gaat er helemaal niemand meer theologie studeren.

We zullen dus de handen ineen moeten slaan. Want een toveroplossing is het niet, maar een predikant delen helpt wel. En daar is wil voor nodig. Moed om over je eigen grenzen heen te kijken of je samen iets kunt doen. Alarm slaan is misschien niet nodig. Maar de noodklok wil ik wel een flinke slinger geven. Bij deze.

Mocht daaraan behoefte bestaan, dan kunt u zonder toestemming de column overnemen in kerkblad of op website.

LEES OOK DE ANDERE COLUMNS


BLIJF OP DE HOOGTE

Lees de maandelijkse E-Flits van Ds. Verhoef. Dit is een korte nieuwsbrief waarin hij een aantal zaken en activiteiten onder de aandacht brengt. Alle activiteiten van de gemeenten kunt u terug vinden in de kalender.
 

2022-05-05 E-Flits Mei 2022.pdf
2022-04-01 E-Flits April 2022.pdf
2022-03-02 E-Flits Maart 2022.pdf
2022-01-19 E-Flits Januari 2022.pdf
2022-01-01 E-Flits Januari 2022.pdf
2021-12-21 E-Flits December 2021.pdf
2021-12-01 E-Flits December 2021.pdf
2021-11-17 E-Flits November 2021.pdf
2021-11-05 E-Flits November 2021.pdf
2021-11-01 E-Flits November 2021.pdf
2021-10-01 E-Flits Oktober 2021.pdf
2021-09-01 E-Flits September 2021.pdf
2021-06-24 E-Flits Juni 2021.pdf
2021-06-03 E-Flits Juni 2021.pdf
2021-05-01 E-Flits Mei 2021.pdf
2021-04-07 E-Flits April 2021.pdf
2021-03-01 E-Flits Maart 2021.pdf
2021-02-01 E-Flits Februari 2021.pdf
2021-01-05 E-Flits Januari 2021.pdf
2020-12-02 E-Flits December 2020.pdf
2020-11-02 E-Flits November 2020.pdf
2020-10-02 E-Flits Oktober 2020.pdf
2020-07-06 E-Flits Juli 2020.pdf
2020-06-27 E-Flits Juni 2020.pdf
2020-06-02 E-Flits Juni 2020.pdf
2020-05-05 E-Flits Mei 2020.pdf
2020-04-01 E-Flits April 2020.pdf
2020-03-01 E-Flits Maart 2020.pdf
2020-02-01 E-Flits Februari 2020.pdf
2020-01-09 E-Flits Januari 2020.pdf
2019-12-01 E-Flits December 2019.pdf
2019-11-02 E-Flits November 2019.pdf
2019-10-01 E-Flits Oktober 2019.pdf
2019-09-01 E-Flits September 2019.pdf
2019-07-02 E-Flits Juli 2019.pdf
2019-06-01 E-Flits Juni 2019.pdf
2019-05-03 E-Flits Mei 2019.pdf
2019-04-01 E-Flits April 2019.pdf
2019-03-03 E-Flits Maart 2019.pdf
2019-02-01 E-Flits Februari 2019.pdf
2019-01-01 E-Flits Januari 2019.pdf