×INSPIRATIEFESTIVAL 2024
Zaterdag 15 juni 2024 is in de Culturele Koepel in Heiloo het Inspiratiefestival van de Classis-Noordholland. Op het programma staan onder meer: een informatief en interactief ochtendgedeelte, muziek, zingen, een heerlijke lunch, drie inspirerende workshoprondes en een kort maar krachtige afsluiting.
Zie hier voor het programma: Inspiratiefestival boekje

Aanmelden graag voor 15 mei via: aanmeldformulier

 

ROADSHOW 2023/24
Veel gemeenten hebben te maken met krimpende bestuurskracht. Voorzitter en scriba voor de kerkenraad zijn steeds moeilijker te vinden. Colleges van kerkrentmeesters zijn dikwijls onderbezet. En diakenen wachten met smart op aanvulling. Dit beeld komt vrijwel elke kerkenraad bekend voor - we zoeken maar vinden niet. Tegelijk verlangen we allemaal naar een kerk die dichtbij is. Geen samenvoegingen die alleen maar leiden tot afstand. Niet naar de kerk in het dorp of de wijk verderop. Maar hier, dichtbij, waar het gebouw bekend is en de mensen ons lief zijn. Wij zien het als classis als onze verantwoordelijkheid om hierover met gemeenten na te denken. Hoe kunnen we de kerk – ook als die nog kleiner wordt – dichtbij mensen houden, en toch verantwoord besturen? Bestuurlijke samenwerking kan wat dat betreft veel kansen bieden.

Over deze en andere mogelijkheden willen we als classis met u als kerkenraad in gesprek. We trekken daarmee door alle ringen en noemen dat onze Roadshow door Noord-Holland. In dat kader nodigen wij u uit voor een geheel verzorgde avond. Die begint om 18.00 met een uitstekende maaltijd waarbij we aan de hand van prikkelende vragen al in gesprek gaan. Bij de koffie is er een PowerPoint van de classispredikant over de zorgen en de kansen. En steeds is er gelegenheid uw eigen specifieke situatie in te brengen. Goede oplossingen vragen immers altijd om maatwerk. We sluiten uiterlijk om 21.00 uur af en gaan dan hopelijk vol ideeën weer naar huis.

Data:
donderdag 21 september 2023: Ter Coulsterkerk, Heiloo voor de ring Alkmaar
dinsdag 17 oktober 2023: Grote Kerk, Schagen voor de ring Noordkop
maandag 6 november 2023: Kruispunt, Velserbroek voor de ring Haarlem
donderdag 30 november 2023: PK Hoogkarspel voor de ring West-Friesland
woensdag 24 januari 2024: Oostzaan voor de ring Zaanstreek
maandag 12 februari 2024: Open Hof te Aalsmeer voor de ring Hoofddorp
maandag 4 maart 2024: Taborkerk, Purmerend voor de ring Waterland
woensdag 3 april 2024: De Duif, Hilversum voor Ring Hilversum
woensdag 24 april 2024: Kruiskerk Amstelveen voor de ring AmsterdamAlle kerkenraden worden dringend verzocht aanwezig te zijn. Dat klinkt een beetje streng, maar de zorg speelt ook in elke gemeente. We kunnen en mogen daarvan niet wegkijken.

We beginnen de avond om 18.00 met een maaltijd en keren rond 21.00 uur huiswaarts met kansen voor onze eigen gemeente. Een inspirerende avond die je niet wilt missen!

A5-boekje Roadshow.pdfEnquête Roadshow

Uiteraard blijft het wat betreft de bestuurlijke samenwerking niet bij een enkele avond Roadshow. Als classis willen wij de bestuurlijke samenwerking op de agenda houden en faciliteren waar die maar nodig is. Daarvoor hebben wij een enquête uitgezet en die verzonden is naar alle kerkenraden die de Roadshow al hebben bijgewoond. Een dringend verzoek aan de scriba’s om die in te vullen (10 minuten werk). Op deze
manier krijgen wij een overzicht van noodzaak en mogelijkheden en kunnen wij gemeenten verder helpen. Zelfs als uw gemeente niets nodig heeft, graag invullen!

 

INSPIRATIEFESTIVAL 2024


Zaterdag 15 juni 2024 is in de Culturele Koepel in Heiloo het Inspiratiefestival van de Classis-Noordholland. Op het programma staan onder meer: een informatief en interactief ochtendgedeelte, muziek, zingen, een heerlijke lunch, drie inspirerende workshoprondes en een kort maar krachtige afsluiting.
Zie hier voor het programma: Inspiratiefestival boekje
Aanmelden graag voor 15 mei via: aanmeldformulier

 


INSPIRATIEFESTIVAL 2022


We kunnen terugkijken op een geslaagd festival. Er is veel gedeeld, er waren goede dialogen tijdens de thema’s en men heeft genoten van de ontmoetingen. Maar dan verder... De opgedane informatie moet gaan landen en men wil dat mogelijk in de eigen kerk verder gaan delen. In het programmaboekje zijn al een aantal links opgeslagen, maar we willen ook de presentaties op de website van de Classis Noord-Holland plaatsen.

Programmaboekje: Inspiratiefestival - Programma boekje.pdf

Bestuurskracht - Peter Verhoeff: Bestuurskracht.ppt
Duurzame Kerk - Lydia van Maurik: Inspiratiefestival - Duurzame kerk.pptx
Generaties in de Kerk - Taco Koster: Inspiratiefestival - Generaties in de kerk.pptx
Kerkelijk Erfgoed - Klaas Telgenhof: Kerkelijk erfgoed.pdf
Levend Geloof - Gert Schouten: Inspiratiefestival - Levend Geloof.pdf
Levend Geloof (handreiking) - Gert Schouten: Inspiratiefestival - Levend Geloof handreiking.pdf