×De Classis Noord-Holland is er voor de gemeenten

Classis Noord-Holland


Want waar twee of drie samengebracht zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden! (Mat 18:20)
 


CLASSIS NOORD-HOLLAND


De Classis, eigenlijk voluit: de Classicale Vergadering, is net als alle andere besturen in de kerk samengesteld uit ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters en predikanten. Via een getrapt systeem worden zij vanuit de plaatselijke gemeenten afgevaardigd naar de Classicale Vergadering (hoe dat precies zit, leest u in de Huishoudelijke regeling - link invoegen).

De Classicale Vergadering komt in de regel driemaal per jaar bijeen. In die bijeenkomsten bespreken we thema’s die voor de gemeenten van belang zijn en die de Classis helpen om daaraan zo goed mogelijk dienstbaar te zijn. Veel van de zaken die de Classis aangaan worden besproken en besloten door het Breed Moderamen (BM). Het BM wordt gevormd door de voorzitter, scriba, de Classispredikant en vijf andere leden van de Classicale Vergadering. Het BM vergadert maandelijks.
 


BELEIDSPLAN


Eind november '19 stelden wij ons beleidsplan vast. Dit is inmiddels aan alle kerkenraden toegezonden. Daarnaast is het via deze link te raadplegen. Het beleidsplan printen kan via Beleidsplan Classis Noord-Holland (printversie).

Er zijn een paar momenten waarop de gemeenten direct met de Classis te maken krijgen. Bijvoorbeeld als er een predikantsvacature is. Dan moet de kerkenraad aan het Breed-Moderamen toestemming vragen om het beroepingswerk te starten. Dat klinkt misschien ‘dreigender’ dan het is: het is vooral een moment om eens even in de spiegel te kijken. Waar staan we en wat is goed voor ons? Het BM kijkt en denkt dan graag mee. Vooral als het om een deeltijd-vacature gaat, is dat belangrijk: kan er wellicht in samenwerking met anderen gezocht worden naar een grotere formatieplaats?

Een ander voorbeeld betreft de zgn. consideraties. In onze kerk is het zo dat als de synode (het landelijk bestuur van de kerk) een wijzing voorstelt in de kerkorde of de ordinanties die bijna altijd moet voorleggen aan de kerkenraden. Hun zienswijze wordt gevraagd. Die wordt vervolgens ingestuurd naar de Classis en daar besproken. Vervolgens ontvangt de synode vanuit iedere Classis een verzamelde beschouwing van de wijzigingsvoorstellen en neemt pas daarna een definitief besluit.

De financiën van de Classis worden beheerd door de Financiële Commissie
 


CLASSIS AGENDA


 
WieDatumTijdLocatie
Bijeenkomst ringendon 12 okt 2023  20:00:00kerkelijk centrum “Het Octaaf” Hoorn

E-Flits

De maandelijkse nieuwsbrief
Maandelijks verschijnt er van zijn hand een E-Flits, een korte nieuwsbrief waarin hij een aantal zaken en activiteiten onder de aandacht brengt. Neem ook een abonnement! Dat kan via classisscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl Hier kunt u een aantal recente E-flitsen teruglezen.
 


 
2023-05-01 E-Flits Mei 2023.pdf
2023-04-01 E-Flits April 2023.pdf
2023-03-03 E-Flits Maart 2023.pdf
2023-02-01 E-Flits Februari 2023.pdf
2023-01-02 E-Flits Januari 2023.pdf
2022-12-05 E-Flits December 2022.pdf
2022-10-28 E-Flits Oktober 2022.pdf
2022-10-06 E-Flits Oktober 2022.pdf
2022-09-07 E-Flits September 2022.pdf
2022-06-07 E-Flits Juni 2022.pdf
2022-05-05 E-Flits Mei 2022.pdf
2022-04-01 E-Flits April 2022.pdf
2022-03-02 E-Flits Maart 2022.pdf
2022-01-19 E-Flits Januari 2022.pdf
2022-01-01 E-Flits Januari 2022.pdf
2021-12-21 E-Flits December 2021.pdf
2021-12-01 E-Flits December 2021.pdf
2021-11-17 E-Flits November 2021.pdf
2021-11-05 E-Flits November 2021.pdf
2021-11-01 E-Flits November 2021.pdf
2021-10-01 E-Flits Oktober 2021.pdf
2021-09-01 E-Flits September 2021.pdf
2021-06-24 E-Flits Juni 2021.pdf
2021-06-03 E-Flits Juni 2021.pdf
2021-05-01 E-Flits Mei 2021.pdf
2021-04-07 E-Flits April 2021.pdf
2021-03-01 E-Flits Maart 2021.pdf
2021-02-01 E-Flits Februari 2021.pdf
2021-01-05 E-Flits Januari 2021.pdf
2020-12-02 E-Flits December 2020.pdf
2020-11-02 E-Flits November 2020.pdf
2020-10-02 E-Flits Oktober 2020.pdf
2020-07-06 E-Flits Juli 2020.pdf
2020-06-27 E-Flits Juni 2020.pdf
2020-06-02 E-Flits Juni 2020.pdf
2020-05-05 E-Flits Mei 2020.pdf
2020-04-01 E-Flits April 2020.pdf
2020-03-01 E-Flits Maart 2020.pdf
2020-02-01 E-Flits Februari 2020.pdf
2020-01-09 E-Flits Januari 2020.pdf
2019-12-01 E-Flits December 2019.pdf
2019-11-02 E-Flits November 2019.pdf
2019-10-01 E-Flits Oktober 2019.pdf
2019-09-01 E-Flits September 2019.pdf
2019-07-02 E-Flits Juli 2019.pdf
2019-06-01 E-Flits Juni 2019.pdf
2019-05-03 E-Flits Mei 2019.pdf
2019-04-01 E-Flits April 2019.pdf
2019-03-03 E-Flits Maart 2019.pdf
2019-02-01 E-Flits Februari 2019.pdf
2019-01-01 E-Flits Januari 2019.pdfDOCUMENTEN

Diverse documenten om te downloaden.

 
Beleidsplan Classis Noord-Holland (printversie).pdf
Beleidsplan Classis Noord-Holland A5.pdf
Beleidsplan Classis Noord-Holland.pdf
Gedragscode visitator.pdf
Handreiking "Als de kerk kleiner wordt....".pdf
Inspiratiefestival - Bestuurskracht.ppt
Inspiratiefestival - Duurzame kerk.pptx
Inspiratiefestival - Geloofsgesprek handreiking.pdf
Inspiratiefestival - Geloofsgesprek.pdf
Inspiratiefestival - Generaties in de kerk.pptx
Inspiratiefestival - Kerkelijk erfgoed.pdf
Inspiratiefestival - Programma boekje.pdf
Jaarverslag 2020-2021 Classis.pdf
Jaarverslag 2020-2021 Classispredikant.pdf
Jaarverslag Classis Noord_Holland 2021-2022.pdf
Kerk 2025 - Waar een woord is, is een weg.pdf
Nieuwsbrief 1 april 2020.pdf
Nieuwsbrief 14 januari 2021.pdf
Nieuwsbrief 14 mei 2020.pdf
Nieuwsbrief 22 januari 2021.pdf
Nieuwsbrief 24 maart 2020.pdf
Nieuwsbrief 30 april 2020.pdf
Nieuwsbrief 6 april 2020.pdf
Nieuwsbrief 6 mei 2020.pdf
Nieuwsbrief 8 mei 2020.pdf
Nieuwsbrief december 2020.pdf
Nieuwsbrief juli 2020.pdf
Nieuwsbrief juni 2020.pdf
Nieuwsbrief november 2020.pdf
NotulenClassisVergadering-2019-02-09.docx
NotulenClassisVergadering-2019-05-22.docx
NotulenClassisVergadering-2019-10-09.docx
NotulenClassisVergadering-2019-11-18.docx
NotulenClassisVergadering-2020-02-08.docx
Proeven en Praten in de Ontmoetingskerk Middenmeer.pdf
Verslag_Generale_Synode_202106.pdf
Verslag_Generale_Synode_202109.pdf
Vierjaarlijks overicht Classis Noord-Holland 2022.pdf
anbi document 2022.pdf
anbi_document_2021_classis_noordholland.pdf


CLASSICALE COLLEGES

Voor een aantal belangrijke zaken komt u niet bij de Classis, maar bij de zogeheten Classicale Colleges.
 
Het Classicale College voor Opzicht

Eén van de taken van de classis is het opzicht over leer, leven en uitoefening van hun functie van ambtsdragers. Daarvoor heeft de Kerkorde geregeld dat er per classis een college voor het opzicht is. De kleine synode heeft het college voor het opzicht in de classis Utrecht samengevoegd met dat van de classis Noord-Holland. Lees meer.
Het Classicale College voor Bezwaren en Geschillen

Wie een bezwaar heeft tegen een besluit of een handeling van de kerkenraad, kan dat kenbaar maken bij het College voor de behandeling van bezwaren en geschillen.  Lees meer.
 
Het Classicale College voor Visitatie

Als er spanningen of moeilijkheden zijn in een kerkenraad of een andere ambtelijke vergadering, kan er een beroep worden gedaan op bemiddeling door het College voor Visitatie.  Lees meer.
Het Classicale College voor Beleid en Beheerszaken

Het college voor de behandeling van beheerszaken houdt het toezicht op de financiën van de gemeenten en Classis en bemiddelt ook bij geschillen in vermogensrechtelijke zaken.  Lees meer.
 


CLASSICALE COMMISSIES

De Classis heeft drie commissies. Zij behartigen namens en voor de Classis de thema's waaraan zij verbonden zijn en kunnen de Classis gevraagd en ongevraagd van advies dienen.
 
financiële commissie Classis Noord-Holland

De financiële commissie regelt alle financiële taken van de classis, de ringen en de werkgemeenschappen. Lees meer.
De Provinciale Raad Kerk en Israël

De werkgroep zoekt naar wegen om aan deze verbondenheid met Israël en Jodendom gestalte te geven in de plaatselijke gemeenten Lees meer.


Thema's
THEMA'S