×Woord van welkom


Ds. Peter Verhoeff
"Hij zal je beschermen met zijn vleugels,onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild." (Psalm 9:14)

 


CLASSISPREDIKANT


Het gezicht van de Classis wordt gevormd door de Classispredikant. Hij vertegenwoordigt de Classis bij de gemeenten en bij gelegenheden binnen en buiten de kerk. Classispredikant van Noord-Holland is ds. Peter Verhoeff.

Een belangrijk deel van zijn werk bestaat uit het bezoeken van alle gemeenten in de Classis. Zo’n bezoek heeft geen speciale aanleiding: er is geen vraag, geen kwestie, geen probleem, er hoeft niets uitgezocht, uitgepraat of opgelost te worden. De enige aanleiding voor het bezoek is, zoals de kerkorde verwoordt: ‘ … het geestelijke leven van de gemeente, de wijze waarop zij gehoor geeft aan haar roeping, en de vervulling van ambten en diensten’ (ordinantie 4-16-3).
Het vierjaarlijkse bezoek staat daarmee in het kader van geestelijk leiderschap. De classispredikant komt belangeloos langs om samen met predikanten, kerkelijke werkers en met de kerkenraad na te denken over hoe het gaat in de gemeente. Lukt het, om in deze tijd, in jullie lokale situatie, gemeente van Christus te zijn? Wat gaat er goed, wat geeft jullie plezier, wat schenkt voldoening? Maar ook: wat loopt moeizaam, waar kun je ondersteuning gebruiken? Komen jullie voldoende aan de kern van kerk zijn toe? Zijn er vormen van samenwerking? Hoe voeden jullie jezelf en elkaar als ambtsdragers?

Daarnaast is de Classispredikant beschikbaar als luisterend oor voor predikanten en kerkelijk werkers in de Classis, en voor vragen op “strategisch niveau” van kerkenraden. Neemt u gerust contact op, de contactgegevens vindt u hieronder.
 


CLASSISPREDIKANT


Ds. Peter Verhoeff

Email:p.verhoeff@protestantsekerk.nl
Tel: 06 1517 9364
Ds. Peter Verhoeff
 
 

MAANDELIJKSE COLUMN


De maandelijkse column van Ds. Verhoeff
 

Rekkelijken en preciezen
vr 28 aug 2020  

Goed, wij gingen dus op vakantie. Niet zoals gepland naar Polen. In maart al reser-veerden we campings in Nederland. Wat een prachtig land is dat! We fietsten in de Achterhoek, we fluisterbootten door Nationaal Park De Weerribben. Er was zelfs een piepklein dorpje naar dit mooie land genoemd. Je was er doorheen voor je het wist. Maar dat gold eigenlijk voor de hele vakantie. Het was heerlijk en zorgeloos.

Toen het werk weer begon, was meer dan ooit duidelijk: wat Corona betreft heb je rek-kelijken en preciezen. Ook in de kerk. Natuurlijk in de kerk! Ze ontlenen hun naam im-mers aan een heftige strijd in de 17e eeuw. Remonstranten en Contraremonstranten stonden tegenover elkaar over predestinatie en vrije wil.

De preciezen in de kerk tijdens Corona zijn het liefst nog iets voorzichtiger dan voorge-schreven. Het virus is immers levensgevaarlijk. Zingen zeker niet. Kerkdiensten eigen-lijk liever sowieso nog niet, misschien in 2021. Vergaderen uitgesloten, en pastoraat per telefoon. De cijfers lopen weer op, uiterste voorzichtigheid is dus geboden! Ik heb er alle begrip voor.
De rekkelijken zijn wat moediger. Zeker, ze houden zich aan de regels. Maar het ver-langen naar de kerk is groot. Diensten: graag! Zingen? Zeker, als de kerkruimte het toelaat. Koffie in de kerktuin, en vergaderen op twee meter afstand. Ja, de cijfers lopen op. Maar we weten inmiddels ook meer van het virus, en sterftepercentages dalen aanzienlijk. Dus we zijn voorzichtig, maar niet te bang. Ik heb er alle begrip voor.

In elke gemeente en iedere kerkenraad zitten rekkelijken en preciezen. Er zit zelfs iets rekkelijks en iets preciezigs in mijzelf. Maar er zit ook nog iets anders in mij: zorg over de kerk. Als de lockdown van de kerk te lang aanhoudt, ontstaat er dan niet onherstel-bare schade? Corona als krimpversneller. Hoe langer wij de kerk (deels) gesloten hou-den, hoe moeilijker mensen de weg terug zullen vinden.

De opgave waarvoor wij staan is er samen uitkomen, met rekkelijken en preciezen. Ze-ker nu het langer gaat duren. Niet onvoorzichtig, natuurlijk niet. En binnen de regels, vanzelfsprekend. Maar ook met oog voor een kerk die mensen nodig heeft. Want de kerk hou je niet draaiende met alleen maar een IPad op schoot. We zoeken dus samen naar mogelijkheden om weer in beweging te komen. Binnen de grenzen, maar zonder mensen is er geen kerk.

Als we het zo met elkaar doen, dan past er maar één woord. En dat is ook een piep-klein dorpje.


Mocht daaraan behoefte bestaan, dan kunt u zonder toestemming de column overne-men in kerkblad of op website.

LEES OOK DE ANDERE COLUMNS


AGENDA DS. PETER VERHOEFF

 
DatumTijdLocatieOpmerkingen
zon 27 sep 2020  10:00:00Stede Broec Dienst
zon 4 okt 2020  10:00:00Edam Dienst
ma 5 okt 2020  19:30:00PG Amsterdam - Oranjekerk Gemeentebezoek
don 8 okt 2020  19:30:00PG Monnickendam Gemeentebezoek
zon 11 okt 2020  10:30:00Amsterdam - Westerkerk Dienst
zon 18 okt 2020  09:30:00Wieringerwerf Dienst
din 20 okt 2020  19:30:00PG Egmond Gemeentebezoek
zon 25 okt 2020  10:00:00Den Burg Dienst
don 29 okt 2020  19:30:00PG Amsterdam - Keizersgrachtkerk Gemeentebezoek
zon 1 nov 2020  10:00:00Heemskerk Dienst
woe 4 nov 2020  19:30:00GK Zaandijk Gemeentebezoek
zon 8 nov 2020  10:00:00Schagen Dienst
woe 11 nov 2020  19:30:00PG Langedijk Gemeentebezoek
zon 15 nov 2020  10:00:00Nederhorst den Berg Dienst
din 17 nov 2020  19:30:00PG Nederhorst den Berg Gemeentebezoek
zon 22 nov 2020  10:00:00Leiden - Hooglandsekerk Dienst
woe 25 nov 2020  19:30:00PG Naarden Gemeentebezoek
zon 29 nov 2020  09:30:00Hoofddorp - Marktpleinkerk Dienst
ma 30 nov 2020  19:30:00PG Haarlem, wijkgemeente Oosterkerk Gemeentebezoek
ma 7 dec 2020  19:30:00PG Badhoevedorp Gemeentebezoek