×Woord van welkom


Ds. Peter Verhoeff
"Hij zal je beschermen met zijn vleugels,onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild." (Psalm 9:14)

 


CLASSISPREDIKANT


Het gezicht van de Classis wordt gevormd door de Classispredikant. Hij vertegenwoordigt de Classis bij de gemeenten en bij gelegenheden binnen en buiten de kerk. Classispredikant van Noord-Holland is ds. Peter Verhoeff.

Een belangrijk deel van zijn werk bestaat uit het bezoeken van alle gemeenten in de Classis. Zo’n bezoek heeft geen speciale aanleiding: er is geen vraag, geen kwestie, geen probleem, er hoeft niets uitgezocht, uitgepraat of opgelost te worden. De enige aanleiding voor het bezoek is, zoals de kerkorde verwoordt: ‘ … het geestelijke leven van de gemeente, de wijze waarop zij gehoor geeft aan haar roeping, en de vervulling van ambten en diensten’ (ordinantie 4-16-3).
Het vierjaarlijkse bezoek staat daarmee in het kader van geestelijk leiderschap. De classispredikant komt belangeloos langs om samen met predikanten, kerkelijke werkers en met de kerkenraad na te denken over hoe het gaat in de gemeente. Lukt het, om in deze tijd, in jullie lokale situatie, gemeente van Christus te zijn? Wat gaat er goed, wat geeft jullie plezier, wat schenkt voldoening? Maar ook: wat loopt moeizaam, waar kun je ondersteuning gebruiken? Komen jullie voldoende aan de kern van kerk zijn toe? Zijn er vormen van samenwerking? Hoe voeden jullie jezelf en elkaar als ambtsdragers?

Daarnaast is de Classispredikant beschikbaar als luisterend oor voor predikanten en kerkelijk werkers in de Classis, en voor vragen op “strategisch niveau” van kerkenraden. Neemt u gerust contact op, de contactgegevens vindt u hieronder.
 


CLASSISPREDIKANT


Ds. Peter Verhoeff

Email:p.verhoeff@protestantsekerk.nl
Tel: 06 1517 9364
Ds. Peter Verhoeff
 
 

MAANDELIJKSE COLUMN


De maandelijkse column van Ds. Verhoeff
 

Gelukkig (een) nieuwjaar!


ma 4 jan 2021  

Heel erg 2020:

Influencers. En gebarentolken. Huidhonger. Avocadoletsel. En reserveren voor een kerkdienst (wie had dat ooit gedacht?). Wappies. Dick Advocaat. En Forum voor Chaoscratie. ‘Was je handen stuk.’ Famke Louise. En de toeslagenaffaire. De schuldverklaring van de kerk jegens de Joodse gemeenschap. En de boosheid daarover. Dinsdag persconferentiedag. Trump verslagen. En de opluchting daarover. En natuurlijk: ‘Je microfoon staat niet aan.’

Ja, het was een pittig jaar. Veel van wat 2020 was laten we graag achter ons. Corona greep diep in, en de samenleving stokte. De kerk kwam piepend en krakend tot stilstand. En juist toen we weer aan het opstarten waren, moesten we opnieuw in de remmen. Voor velen kwam het ook dichtbij. Achter het raam zwaaien naar je moeder. Testen. Besmetting. Soms zelfs sterven in de directe nabijheid. Ook dat was 2020.

Meestal zeggen we als een jaar is afgelopen: een gelukkig nieuwjaar! Maar laatst schreef iemand: gelukkig (een) nieuwjaar! Ik denk dat die woordspelling wel aardig aangeeft hoe we erbij zitten. Gelukkig dat we 2020 achter ons mogen laten, gelukkig dat 2021 er is. Gelukkig dat het vaccineren kan beginnen. En gelukkig dat we nu weer vooruit kunnen kijken. Gelukkig (een) nieuwjaar!

Voor mij heeft vooruitkijken alles te maken met geloof. Met Pasen - op de kop van de eerste golf - preekte ik over wat twee kleine meisjes bij voor mijn huis op de stoep hadden gekrijt. ‘Het komt goed’ stond er, in vier kleuren. Met bloemen en zonnen. Dát was voor mij Pasen. Geloven dat er een goede God is die ons opricht. Een God van bloemen en zonnen. Geloven is geloven dat het goedkomt. Hoe dan ook.

Zo laat ik dan ook 2020 achter me. Ik vond het een zwaar jaar, maar ik leerde ook: het donkerste moment is vlak voor de zon opkomt. En die gedachte geeft moed. Juist als het donker is mogen wij uitzien naar licht. Naar een God die ons opricht. Laten we dus moed houden, en hopen en vertrouwen. Laten we proberen er voor anderen te zijn. En laten we volhouden. Want er is een God van bloemen en zonnen. En het komt goed. Gelukkig (een) nieuwjaar!


LEES OOK DE ANDERE COLUMNS


AGENDA DS. PETER VERHOEFF

 
DatumTijdLocatieOpmerkingen