×
De Ring Westfriesland is één van de negen ringen van de Classis Noord-Holland. Hieronder staat een overzicht van de gemeenten die bij deze ring horen.

In weerwil van een mogelijke eerdere mededeling, graag noteren dat de RING Westfriesland niet bijeenkomt op 17 maart maar op 26 maart 2020 om 20.00 uur in het Octaaf JD Pollstraat 1 te Hoorn.