×
VOG


woe 1 jan 2020

Op 15 november 2019 besloot de generale synode om een verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht te stellen voor veel betaalde en vrijwillige medewerkers van de kerk. Een maatregel in het kader van het voorkomen van seksueel misbruik in de kerk.

Zonder twijfel een nobel streven, maar tegen de VOG worden ook bedenkingen ingebracht. Zo gaf hoogleraar Matthias Smalbrugge in Trouw (10 december 2019) aan dat de VOG gemakkelijk een soort schijnzekerheid kan wekken. De kerk heeft netjes haar plicht gedaan, maar de VOG past vooral perfect in de tendens om je tegen alles in te dekken. Je bant geen risico’s uit, je suggereert alleen dat je alle hebt afgedekt.Predikant Jan de Visser ging nog een stap verder (hetzelfde dagblad, 28 november 2019). Hij noemt de VOG een schijnvertoning en strijdig met alles waar het in de kerk om gaat. In de kerk gaat het om vergeving. En wie geen VOG krijgt wordt voor altijd uitgesloten van het ambt.Met de schijnzekerheid heeft Smalbrugge zonder meer een punt. Een VOG kan nooit de zekerheid geven dat iemand geen misbruik zal plegen. Niettemin speelt er ook iets anders. In de laatste jaren zijn er veel verhalen van afschuwelijk misbruik binnen de kerk opgedoken. Een kerk die een VOG niet verplicht stelt zou de indruk kunnen wekken niet het uiterste te doen om misbruik tegen te gaan. Zo bezien kán de kerk niet anders: een VOG is een maatschappelijke must.Dan de vergeving van De Visser. Natuurlijk is vergeving een belangrijk begrip in de kerk. Maar een VOG wordt je alleen onthouden als er sprake is van een strafrechtelijke veroordeling. En dan is er dus sprake van misbruik van het ergste soort. Als dat een predikant betreft, is de kans zeer groot dat er ontzetting uit het ambt volgt. Terugkeer in het ambt is daarna sowieso onmogelijk. De kerk wordt er dus niet strenger op door de VOG, streng was de kerk daarvoor ook al. En terecht.

Vergeving, dat is denkbaar. Maar niet vanzelfsprekend, en al helemaal niet af te dwingen door een dader. Hoe dan ook, na de ergste vormen van seksueel misbruik is terugkeer in het ambt niet mogelijk. En dat lijkt me eigenlijk helemaal niet vreemd.Is de VOG daarmee het ideale middel geworden tegen seksueel misbruik in de kerk? Nee, zeker niet. Op zijn best is het onderdeel van een veel breder beleid dat preventie als doel heeft. En daar moet de kerk onophoudelijk aan werken. Hoogleraar Manuela Kalsky (ook Trouw, 10 december 2019) noemt de VOG daarom een eerste stap. Zij pleit voor serieuze aandacht in theologische opleidingen en onderzoek op dit gebied. Waar zitten risico’s in kerk, ambt en theologie?Nee, de VOG zal allerminst een wondermiddel blijken. Het is onderdeel van een veel breder beleid dat seksueel misbruik moet tegengaan. De VOG is niet ideaal, en ik kan me gemopper voorstellen. Maar het hogere doel is een veilige kerk. En daar zetten we alle mogelijkheden voor in.

(Een VOG is op dit moment nog niet verplicht. Nadere berichten over de invoering – waanneer, voor wie precies, en hoe - volgen)
Overige columns


Kerst


don 10 dec 2020.  Lees meer.

Herfst


don 29 okt 2020.  Lees meer.

Kassie kijken


din 29 sep 2020.  Lees meer.
 

Rekkelijken en preciezen


vr 28 aug 2020.  Lees meer.

Contacttrek


ma 1 jun 2020.  Lees meer.

Ik ga op reis en ik neem mee


vr 1 mei 2020.  Lees meer.
 

Corona-competitie


ma 30 mar 2020.  Lees meer.

100 km/u


vr 28 feb 2020.  Lees meer.

Twee pausen


vr 31 jan 2020.  Lees meer.
 

Bisschop


ma 2 dec 2019.  Lees meer.